Subpower NET - Internet & IT Technologies

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: Subpower NET İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd Şti (www.subpower.net)
Adresi: Folkart Towers Adalet Manas Bulvarı Yanyolu No:47 B D:2601 35530 Bayraklı/İzmir
Müşteri Hizmetleri: 0850 302 5177 
E-mail: [email protected]
Vergi Dairesi: Karşıyaka
Vergi No: 7821169909
Mersis No: 0782116990900001

1.2- ALICI:

Adı Soyadı/Ünvanı : -

Adresi : -

Telefon : -

Email : -

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.subpower.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Hizmeterin ve Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

-

3.2- Ödeme Şekli : -

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü:

a)Kredi kartına İade Prosedürü:

Ürünlerin dijital içerikli olması ve satın alındıktan sonra kopyalanması imkanı gerekçesi ile satılan ürün hizmet niteliğine dayanan ve dijital kopyalar yapılabilinen ve çoğaltılabilinen geri çevrilmez hizmet / mesai süresi ile üretilen dijital varlıklardır. Dijital varlık dışında tutulan kısım hizmete dayalı eylemler olmakla beraber Dijital varlık ve verilen hizmetlerin geri iadesi hiç bir şekilde mümkün değildir. Müşteri satın alacağı dijital varlıklar hakkında bilgi edinmek için ve incelemek amacıyla demo/test/deneme yaparak ve var olanı bilerek olduğu gibi satın almayı kabul ederek ödeme yapmış olarak kabullenir ve itiraz etme haklarınından feragat ederek satın aldığını kabullenmiştir. 

B) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Madde a ile aynı şekilde "Müşteri satın alacağı dijital varlıklar hakkında bilgi edinmek için ve incelemek amacıyla demo/test/deneme yaparak ve var olanı bilerek olduğu gibi satın almayı kabul ederek ödeme yapmış olarak kabullenir ve itiraz etme haklarınından feragat ederek satın aldığını kabullenmiştir. "

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş : -

Teslimat Adresi : -

Fatura Adresi : -

Teslimat tamamen dijital ortamdan yapılamkta olup, müşterinin satın aldığı hizmet yada dijital varlık hakkında isteyeceği ek basılı kağıt, cd, disk vb. meteryaller için ek ücret ve ukalştırma ve teslim için kargo bedeli ödeyebilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.subpower.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu dijital varlık yada hizmet, bedeli peşin alınır ve anlaşmaya göre verilen termin süresinden maksimum yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile dijital olarak kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

Madde 5- CAYMA HAKKI

Resmî Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29188 MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ içeriği MADDE 15 Cayma Hakkı İstisnaları Madde 1, E ve F bentleri içeriğine dayanılarak alınan hizmet yada dijital varlığın iade edilme ihtimali bile bulunmamaktadır. Müşterinin iade talebi gerekçesinde verilen hizmette şartlar içeriğinde olan bir kusur veya dijital varlıklarda SATICI kaynaklı ve olan çalışma hataları yada üretim/imal hatalarına istinaden ise, Müşteri, satıcıya bu sorunu bildirerek düzeltme / telafi etme ister..

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun ….. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı incehesap.com, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda , SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

MADDE 7- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir).

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : Subpower NET İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

ALICI : -

Tarih : -